slide 1
Slide 2
Slide 3
slide 4
slide 5
slide 6

Καλώς Ήρθατε

Η OLYMPIA 3P Firefighting - Παπαπαύλου Π. Παναγιώτης με εμπειρία στον χώρο της πυρασφάλειας από το 1979 παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες ποιότητας απευθυνόμενη κυρίως σε όσους θεωρούν την πυρασφάλεια ζήτημα παιδείας και όχι υποχρέωση από κάποιον κρατικό ή ασφαλιστικό ελεγκτικό φορέα.

Σε συνεργασία μόνο με επώνυμους κατασκευαστικούς οίκους πυροσβεστικών ειδών και συστημάτων, παρέχουμε πιστοποιημένες και ολοκληρωμένες λύσεις εξετάζοντας ειδικά την κάθε περίπτωση έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι επιτυχές και το παρεχόμενο προϊόν να αποτελεί δικλείδα ασφαλείας για την περιουσία αλλά κυρίως για την ανθρώπινη ζωή.

Βασικό μέρος των υπηρεσιών και των προϊόντων που παρέχει η OLYMPIA 3P Firefighting είναι η συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετά την παράδοση των έργων μας έτσι ώστε να συντηρούνται και να επιτηρούνται όλα τα μέσα πυρασφάλειας σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζουν οι κατασκευαστές ή η νομοθεσία.