Ένα ευέλικτο, άκρως αποτελεσματικό και με χαμηλό κόστος σύστημα πυρόσβεσης, εφαρμόζεται σ'ολόκληρο τον κόσμο εδώ και χρόνια, σε βιομηχανίες, διυλιστήρια, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κ.α 


 
Για αυτοψία στον χώρο σας, μελέτη και προσφορά επικοινωνήστε στο 210-5134619 & 10-5131026