Μενού
Το Καλάθι σας

AEROSOL DSPA

Ένα αυτόματο σύστημα κατάσβεσης DSPA συνδυάζει την καινοτομία στον τρόπο λειτουργίας των γεννητριών aerosol DSPA με την αξιοπιστία και την ασφάλεια ενός πιστοποιημένου πίνακα κατάσβεσης. Πρόκειται για μια πλήρως πιστοποιημένη, ασφαλή, αξιόπιστη και αυτόματη λύση κατάσβεσης, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές εφαρμογές όπως, τα δωμάτια server, Αποθήκες, Αρχεία κτλ.

Η ενεργοποίηση των γεννητριών DSPA, σε περίπτωση πυρκαγιάς, γίνεται με αυτόματο τρόπο μέσω εντολής που δίνεται από τον πίνακα κατάσβεσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων EN 15276 και ISO15799.


 ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 Το κατασβεστικό υλικό aerosol DSPA υπό μορφή αερολύματος, αποτελείται από λεπτά και υπέρλεπτα σωματίδια αλάτων αλκαλικών μετάλλων διεσπαρμένα σε αέρια που αποτελούνται κυρίως από άζωτο, διοξείδιο του άνθρακα και υδρατμούς. Παράγεται μέσω μίας αντίδρασης οξείδωσης (εξώθερμη αντίδραση) από τη στερεά γόμωση που περιέχεται στο εσωτερικό της γεννήτριας aerosol DSPA, χωρίς να τελεί υπό πίεση.

Το aerosol DSPA είναι μη αγώγιμο μέσο, και έχοντας ογκομετρική δράση διαχέεται σε όλο τον όγκο του προστατευόμενου χώρου. Το aerosol DSPA παραμένει σε φυσική αιώρηση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τη στεγανότητα του χώρου και στη συνέχεια εάν δεν γίνει εξαερισμός του χώρου τα σωματίδια του aerosol κατακάθονται υπό τη μορφή υπέρλεπτης σκόνης, σε πολύ μικρή ποσότητα.

Το aerosol DSPA τόσο σε μορφή στερεάς γόμωσης όσο και σε μορφή αερολύματος είναι φιλικό για τον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον.

 ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

 H φωτιά είναι μία αντίδραση καύσης, κατά την διάρκεια της οποίας, λαμβάνουν χώρα συγκεκριμένες αντιδράσεις ανάμεσα στο οξυγόνο, στα αέρια της καιγόμενης ύλης, στη θερμότητα που υπάρχει στη φλόγα της φωτιάς και τέλος στις ελεύθερες ρίζες. Οι ελεύθερες ρίζες είναι ασταθείς παραγόμενες ενώσεις (κυρίως O∙, H∙ και ΟΗ∙) που δημιουργούνται κατά την διάρκεια της φωτιάς και ουσιαστικά είναι ενώσεις οξυγόνου που περιέχουν ασύζευκτα ηλεκτρόνια, στα οποία και οφείλεται η εξαιρετικά μεγάλη δραστικότητά τους. Οι αντιδράσεις αυτές πραγματοποιούνται με εξελισσόμενο τρόπο ως αλυσιδωτή αντίδραση γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη και εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Η κατασβεστική δράση του aerosol στηρίζεται ακριβώς στη διακοπή της αλυσιδωτής αντίδρασης που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς καθότι οι περιεχόμενες σε αυτό ενώσεις καλίου έχοντας πολύ μικρή ενέργεια ιονισμού, δεσμεύουν τις παραγόμενες ασταθείς ελεύθερες ρίζες προς σχηματισμό της σταθερής ένωσης KOH, με αποτέλεσμα να καταστέλλεται η αλυσωτή αντίδραση οξείδωσης και άρα η ανάπτυξη και η εξάπλωση της φωτιάς.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης το aerosol DSPA δεν δεσμεύει το οξυγόνο και έτσι η συγκέντρωση του οξυγόνου στον προστατευόμενο χώρο πρακτικά δεν αλλάζει.

Η συγκέντρωση του aerosol στον προστατευόμενο χώρο μετά την κατάσβεση προστατεύει επιπλέον το χώρο από πιθανή επανάφλεξη της φωτιάς χωρίς να προκαλείται καμία ζημιά στον προστατευόμενο εξοπλισμό.

Για μελέτη και προσφορά σχετικά με τα συστήματα κατάσβεσης aerosol καλέστε στο 210-5134619 & 210-5131026 και τεχνικός μας θα έρθει στον χώρο σας δωρεάν για αυτοψία.


 

 

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτήν την κατηγορία.