Ο αυτόματος πυροσβεστήρας – μινιατούρα (AMFE - Automatic Mini Fire Extinguisher) με κατασβεστικό υλικό NOVEC 1230 της 3Μ, προστατεύει αξιόπιστα τις συσκευές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό, οικιακές συσκευές και καταναλωτικά ηλεκτρονικά προϊόντα, όπως ερμάρια, οικιακές ηλεκτρικές συσκευές, τηλεοράσεις,rack υπολογιστών, servers κ.λπ από πυρκαγιά. Ο AMFE ανιχνεύει και σβήνει τη φωτιά εντός της συσκευής, αποτρέποντας έτσι την εξάπλωση της πυρκαγιάς.

 


Η επιλογή της ανάλογης φιάλης γίνεται με κυβισμό της συσκευής ή του χώρου που θέλουμε να προστατέψουμε. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή λειτουργία είναι ο χώρος να είναι κλειστός και στεγανός καθώς το σύστημα λειτουργεί με την μέθοδο της ολικής κατάκλυσης.

Χώροι για τους οποίους ενδείκνυται

  • Rack servers
  • Κουτιά συναγερμών
  • Towers/πύργοι υπολογιστών &  server
  • Ηλεκτρικοί πίνακες
  • Άλλες ηλεκτρικές συσκευές που διαθέτουν ελεύθερο χώρο στο εσωτερικό τους
  • Μικρά μηχανοστάσια ταχυπλόων σκαφών


Όγκος προστασίας από 0,06m3 έως 1,61m3 

Θερμοκρασίες ενεργοποίησης  68οC - 79οC - 93oC

Sprinkler ορειχάλκινο 

Μόνο αυτόματη ενεργοποίηση από την θερμοκρασία

Διάρκεια ζωής αν δεν γίνει χρήση 10 έτη


Τιμοκατάλογος: AMFE Βάσει κυβικών κάλυψης και θερμοκρασίας ενεργοποίησης

-----------------

68οC 

AMFE 24ml 68oC / 0,06m3

AMFE 72ml 68oC / 0,19m3

AMFE 120ml 68oC / 0,32m3

AMFE 241ml 68oC / 0,64m3

AMFE 360ml 68oC / 0,96m3

AMFE 603ml 68oC / 1,61m3

AMFE 24ml 68oC / 0,06m3 / Alarm

AMFE 72ml 68oC / 0,19m3 / Alarm

AMFE 120ml 68oC / 0,32m3 / Alarm

AMFE 241ml 68oC / 0,64m3 / Alarm

AMFE 360ml 68oC / 0,96m3 / Alarm

AMFE 603ml 68oC / 1,61m3 / Alarm

79οC

AMFE 24ml 79oC / 0,06m3

AMFE 72ml 79oC / 0,19m3

AMFE 120ml 79oC / 0,32m3

AMFE 241ml 79oC / 0,64m3

AMFE 360ml 79oC / 0,96m3

AMFE 603ml 79oC / 1,61m3

AMFE 24ml 79oC / 0,06m3 / Alarm

AMFE 72ml 79oC / 0,19m3 / Alarm

AMFE 120ml 79oC / 0,32m3 / Alarm

AMFE 241ml 79oC / 0,64m3 / Alarm

AMFE 360ml 79oC / 0,96m3 / Alarm

AMFE 603ml 79oC / 1,61m3 / Alarm

93oC

AMFE 24ml 93oC / 0,06m3

AMFE 72ml 93oC / 0,19m3

AMFE 120ml 93oC / 0,32m3

AMFE 241ml 93oC / 0,64m3

AMFE 360ml 93oC / 0,96m3

AMFE 603ml 93oC / 1,61m3

AMFE 24ml 93oC / 0,06m3 / Alarm

AMFE 72ml 93oC / 0,19m3 / Alarm

AMFE 120ml 93oC / 0,32m3 / Alarm

AMFE 241ml 93oC / 0,64m3 / Alarm

AMFE 360ml 93oC / 0,96m3 / Alarm

AMFE 603ml 93oC / 1,61m3 / Alarm