Πυροσβεστική φωλιά 1 3/4" σύμφωνη με το ΕΝ671-2

Πλήρης με μάνικα 1 3/4'' 20μΣτοιχεία προϊόντος Πυροσβεστική φωλιά ερμάριο γαλβανιζέ, διαστάσεων 55Χ..

176,08€

Πυροσβεστική φωλιά 2" σύμφωνη με το ΕΝ671-2

Πλήρης με μάνικα 2'' 20μΣτοιχεία προϊόντος Πυροσβεστική φωλιά με ερμάριο γαλβανιζέ, διαστάσεων 55Χ3..

184,76€