Μενού
Το Καλάθι σας

Αναγόμωση φιάλης ενυδρείου CO2 - 5 κιλών

Αναγόμωση φιάλης διοξειδίου του άνθρακα 5 Kg 

Η υπηρεσία παρέχεται επιτόπου στις εγκαταστάσεις μας με πιστοποιημένο μηχανισμό πλήρωσης και διαρκεί περίπου 5 λεπτά.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την πλήρωση:

  • Η φιάλη να πληροί τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές , να φέρει όλες τις σημάνσεις και να είναι πιστοποιημένη με CE.
  • Αν η ηλικία του δοχείου έχει ξεπεράσει τα 10 έτη , θα πρέπει να έχει γίνει ο σχετικός επανέλεγχος (υδροστατική δοκιμή) από πιστοποιημένο κέντρο επανελέγχου φιαλών και το δοχείο να φέρει όλες τις απαραίτητες σημάνσεις
  • Η φιάλη να ΄φέρει σήμανση για αέριο CO2 


Απορρίπτονται φιάλες άλλων αερίων, χωρίς το κατάλληλο κλείστρο, με ελλιπείς προδιαγραφές και με εμφανή σημάδια διάβρωσης 

Οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.24%

Παράδοση Προϊόντων