Μενού
Το Καλάθι σας

ΜΕΛΕΤΕΣ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ένας μεγάλος αριθμός κτιριακών εγκαταστάσεων στην χώρα μας έχει την υποχρέωση να διαθέτει πιστοποιητικό πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η υποχρέωση προκύπτει από έναν συνδυασμό στοιχείων όπως:

 • Το έτος κατασκευής του κτιρίου (χαρακτηρίζεται σε υφιστάμενο ή νέο)
 • Την επιφάνεια (εμβαδό) της εγκατάστασης που θέλουμε να πιστοποιήσουμε ως πυρασφαλή 
 • Τον τύπο της εγκατάστασης (επαγγελματική δραστηριότητα)

Μερικές από τις κατηγορίες των εγκαταστάσεων που απαιτείται πιστοποιητικό πυρασφάλειας είναι:

 • Αποθήκες
 • Βιομηχανικοί & βιοτεχνικοί χώροι
 • Εργαστήρια
 • Παιδικοί σταθμοί
 • Εμπορικά καταστήματα
 • Σταθμοί αυτοκινήτων
 • Ξενοδοχεία και τουριστικές μονάδες
 • Κέντρα διασκεδάσεως (καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, club)

Για να εκδοθεί ένα πιστοποιητικό πυρασφάλειας θα πρέπει να ακολουθηθούν κάποια βήματα:

 • Αυτοψία από μηχανολόγο μηχανικό και σύνταξη μελέτης πυρασφάλειας
 • Κατάθεση φακέλου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία με διάφορα δικαιολογητικά που αφορούν την εγκατάστασή σας και της μελέτης πυρασφάλειας του μηχανολόγου μαζί με κάποιες υπεύθυνες δηλώσεις
 • Έγκριση της μελέτης από το γραφείο Πυρασφάλειας της Π.Υ.
 • Υλοποίηση των μέτρων πυρασφάλειας που περιγράφονται στην μελέτη (πχ. εγκατάσταση πυροσβεστήρων , πυρανίχνευσης κλπ)
 • Αυτοψία από την Π.Υ. (σε κάποιες περιπτώσεις η αυτοψία δεν είναι απαραίτητη, εξαρτάται από την εγκατάσταση)
 • Έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας

Το πιστοποιητικό πυρασφάλειας εκδίδεται με επάρκεια ανάλογα με τον τύπο της εγκατάστασης και πρέπει να ανανεώνεται πριν την λήξη του.Στην OLYMPIA 3P συνεργαζόμαστε με έμπειρη ομάδα μηχανολόγων μηχανικών που αναλαμβάνουν για εσάς όλη την ανωτέρω διαδικασία μέχρι την έκδοση του πιστοποιητικού σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες 210-5131026 - 210-5134619  info@olympia3p.gr

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτήν την κατηγορία.