Μενού
Το Καλάθι σας

ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΙΑΛΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ULTRASONIC)

Πολλές εγκαταστάσεις υψηλής επικινδυνότητας όπως computer/server rooms, υποσταθμοί και μετασχηματιστές υψηλής τάσης, πίνακες μέσης τάσης, ειδικά μηχανοστάσια κλπ προστατεύονται και εποπτεύονται όλο το 24ωρο με μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης αποτελούμενα συνήθως από μία ή περισσότερες φιάλες (συστοιχία) κατασβεστικών αερίων τα οποίο βρίσκονται υπό πίεση και υγροποιημένα μέσα στις φιάλες.


Ένας γρήγορος και έγκυρος τρόπος ελέγχου της περιεκτικότητας των φιαλών σε αέριο (υγροποιημένο αέριο) είναι ο έλεγχος στάθμης με υπερήχους (ultrasonic).

Χρησιμοποιώντας ειδικό πιστοποιημένο εξοπλισμό (UL certification) , σαρώνουμε κατά μήκος κάθε φιάλη του συστήματος που διαθέτετε και εντοπίζουμε το σημείο στάθμης του υλικού το οποίο είναι συγκεκριμένο εφόσον η φιάλη είναι πλήρης, ανάλογα με τον τύπο και το κατασβεστικό υλικό που περιέχει. 


Σε περίπτωση που δεν εντοπιστεί στάθμη υλικού ή η στάθμη εντοπιστεί χαμηλότερα από το φυσιολογικό τότε η φιάλη αποσυνδέεται από το σύστημα και μεταφέρεται στις εγκαταστάσεις μας προς πλήρωση και επανέλεγχο.


Ο συγκεκριμένος έλεγχος εφαρμόζεται μόνο σε υγροποιημένα αέρια κατασβεστικά υλικά όπως το:

 Διοξείδιο του άνθρακα , NOVEC1230 , FM-200 , HFC227ea ,  HALON ,NAF  

      Δεν εφαρμόζεται σε φιάλες Inergen & IG-541 καθώς δεν περιέχουν υγροποιημένο αέριο.

Πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου ελέγχου

  • Ταχύτητα στον έλεγχο
  •  Έλεγχος Onsite χωρίς διακοπή της λειτουργίας του εξοπλισμού
  • Δεν απαιτείται απομάκρυνση των φιαλών από τον χώρο
  • Χαμηλό κόστος εργασιών αφού δεν απαιτείται απομάκρυνση και μεταφορά των φιαλών σε εργαστήριο
  • Ο εκάστοτε χώρος δεν μένει ποτέ απροστάτευτος

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτήν την κατηγορία.