Μενού
Το Καλάθι σας

SERVICE ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ


Τα συστήματα πυρόσβεσης επαγγελματικών μαγειρείων (Συστήματα Τοπικής Εφαρμογής Σ.Τ.Ε.) αποτελούν έναν αυτόνομο «ζωντανό» οργανισμό που εποπτεύει και προστατεύει τις θερμές επιφάνειες κάτω από το σύστημα χοανών (φούσκα) όση ώρα αυτές είναι σε λειτουργία.

Το σύστημα απαρτίζεται από συγκεκριμένα μέρη:

  • Την φιάλη με το κατασβεστικό υλικό (σε κάποιες περιπτώσεις οι φιάλες είναι περισσότερες από 1και έχουμε συστοιχία φιαλών)
  • Το δίκτυο σωληνώσεων εντός της φούσκας
  • Τα ακροφύσια που κατευθύνουν το κατασβεστικό υλικό προς τις θερμές ή/και καιόμενες επιφάνειες
  • Τον μηχανισμό ανίχνευσης της θερμοκρασίας που ενεργοποιεί το σύστημα αυτόματα
  • Και τον μηχανισμό που ενεργοποιεί το σύστημα χειροκίνητα (κομβίο ενεργοποίησης)


Όλο αυτό το συγκρότημα πρέπει να συντηρείται ετησίως για την διασφάλιση της σωστής λειτουργίας του η οποία είναι είτε η έγκαιρη και αποτελεσματική πυρόσβεση είτε η ασφάλεια του χρήστη κατά την χρήση του συστήματος.

Η OLYMPIA 3P έχοντας πιστοποιημένους συντηρητές για τα συστήματα AMEREX, RFS-iSAFE και ΖΕΥΣ ΜΟΒΙΑΚ πραγματοποιεί μία σειρά ελέγχων όπως ορίζουν οι κατασκευαστές των συστημάτων και εκδίδει βεβαίωση καλής λειτουργίας για την φιάλη και φύλλο ελέγχου για τα υπόλοιπα μέρη του συστήματος.

Έτσι διατηρείτε το σύστημά σας ζωντανό και ενεργό και διασφαλίζεστε από πιθανές δυσλειτουργίες και ατυχήματα.

Επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της εταιρείας μας 210-5134619 (support@olympia3p.gr) για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, προσφορά ή επιθεώρηση του συστήματός σας.

 

 

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτήν την κατηγορία.