Πυροσβεστική φωλιά πιστοποιημένη ΕΝ671-2

Πλήρης με μάνικα 1 3/4'' 20μΣτοιχεία προϊόντοςΠυροσβεστική φωλιά γαλβανιζέ, διαστάσεων 55Χ39Χ18cm με..

207.08€

Πυροσβεστική φωλιά πιστοποιημένη ΕΝ671-2

Πλήρης με μάνικα 1 3/4'' 20μΣτοιχεία προϊόντοςΠυροσβεστική φωλιά γαλβανιζέ, διαστάσεων 55Χ39Χ18cm με..

214.52€

Πυροσβεστική φωλιά πιστοποιημένη ΕΝ671-2

Πλήρης με μάνικα 1 3/4'' 20μΣτοιχεία προϊόντοςΠυροσβεστική φωλιά γαλβανιζέ, διαστάσεων 55Χ39Χ18cm με..

301.32€

Πυροσβεστική φωλιά πιστοποιημένη ΕΝ671-2

Πλήρης με μάνικα 1 3/4'' 20μΣτοιχεία προϊόντοςΠυροσβεστική φωλιά γαλβανιζέ, διαστάσεων 55Χ39Χ18cm με..

362.08€