Αναπνευστική συσκευή 60 λεπτών

Σύμφωνη με την Πυροσβεστική διάταξη 14/2014Αυτόνομη Αναπνευστική Συσκευή 6 Lt, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑ CE..

223.20€

Αναπνευστική συσκευή 60 λεπτών

Σύμφωνη με την Πυροσβεστική διάταξη 14/2014Αυτόνομη Αναπνευστική Συσκευή 6 Lt, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑ CE..

620.00€

Αναπνευστική συσκευή 60 λεπτών

Σύμφωνη με την Πυροσβεστική διάταξη 14/2014Αυτόνομη Αναπνευστική Συσκευή 6 Lt, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑ CE..

1,488.00€

Αναπνευστική συσκευή 60 λεπτών

Σύμφωνη με την Πυροσβεστική διάταξη 14/2014Αυτόνομη Αναπνευστική Συσκευή 6 Lt, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑ CE..

1,257.36€