Βάση στήριξης πυροσβεστήρα 6-12Kg

..

1.86€

Βάση στήριξης πυροσβεστήρα 1-3Kg

..

1.86€

Βάση στήριξης πυροσβεστήρα 1-3Kg

..

1.86€

Βάση στήριξης πυροσβεστήρα 1-3Kg

..

1.86€

Βάση στήριξης πυροσβεστήρα 6Kg

..

3.72€

Βάση πυροσβεστήρα βαρέως τύπου

..

31.00€

Βάση πυροσβεστήρα βαρέως τύπου

..

33.48€

Βάση στήριξης ρυθμιζόμενη γαλβανιζέ

..

24.80€

Βάση πυροσβεστήρα επιδαπέδια

..

33.48€

Βάση πυροσβεστήρα επιδαπέδια

..

22.32€

Βάση πυροσβεστήρα επιδαπέδια

..

45.88€

Προέκταση βάσης πυροσβεστήρα οροφής

..

14.88€

Αντικλεπτικός Συναγερμός – Βάση

..

45.88€