Μενού
Το Καλάθι σας

ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

SERVICE ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Ο περιοδικός έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι μία υποχρεωτική διαδικασία που βάσει νομοθεσίας πρέπει να γίνεται ετησίως και χωρίζεται σε 3 διαφορετικές εργασίες ανάλογα με το έτος κατασκευής του δοχείου.

Διαβάστε την σχετική νομοθεσία ΕΔΩ

Το έτος κατασκευής βρίσκεται με ανάγλυφη χάραξη επί του δοχείου μαζί με άλλα στοιχεία μεταξύ των οποίων είναι το όνομα του κατασκευαστή, η πίεση λειτουργίας και δοκιμής του δοχείου, το serial number κ.α.


Οι εργασίες είναι οι εξής:

  • Συντήρηση - Διεξάγεται ετησίως, ελέγχοντας όλα τα μέρη του πυροσβεστήρα και την ποιότητα του κατασβεστικού υλικού χωρίς αυτό να αντικατασταθεί.
  • Αναγόμωση - Πραγματοποιείται μετά από χρήση του πυροσβεστήρα ή ανά 5ετία (και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της σκόνης ή άλλου κατασβεστικού υλικού) αντικαθιστώντας το παλιό κατασβεστικό υλικό και κάνοντας όλες τις ενέργειες που περιλαμβάνει η συντήρηση (εξαιρούνται οι πυροσβεστήρες CO2 οι οποία αναγομώνονται στην 10ετία). Επίσης σε ελάχιστες περιπτώσεις ενδέχεται να απαιτηθεί αναγόμωση αν αυτό κριθεί απαραίτητο κατά την συντήρηση. Στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι με τον όρο αναγόμωση εννοούμε την πλήρη αντικατάσταση παλαιών κατασβεστικών υλικών , την γόμωση με νέα υλικά και σε καμία περίπτωση αυτή η εργασία δεν είναι υποχρεωτική ετησίως. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να προβαίνετε άμεσα στην αναγόμωση πυροσβεστήρων που μόλις χρησιμοποιήσατε. Ένας πυροσβεστήρας μετά την χρήση του (έστω και μερική) πολύ πιθανόν να παρουσιάσει διάφορες βλάβες αν δεν καθαριστεί και αποκατασταθεί άμεσα.
  • Υδροστατική δοκιμή & αναγόμωση - Πραγματοποιείται τον 10ο χρόνο και περιλαμβάνει τον έλεγχο αντοχής του δοχείου και την ανανέωση της γόμωσής του. Διεξάγεται μόνο από πιστοποιημένα κέντρα επανελέγχου αρμόδια γι'αυτό τον έλεγχο. Δείτε την πιστοποίησή μας ΕΔΩ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Πυροσβεστήρας.. μία αυτόνομη συσκευή αποτελούμενη από έναν συνδυασμό 20 ή και περισσότερων εξαρτημάτων σε άριστη συνεργασία μεταξύ τους, που θα σας προστατεύσει στα πιο κρίσιμα δευτερόλεπτα της ζωής σας.


Ο πυροσβεστήρας θέλει service; Τι παθαίνει αν δεν κάνει; 

Η ετήσια επιθεώρηση αφορά μία σειρά ελέγχων που πραγματοποιούνται σε κάθε πυροσβεστήρα και εξασφαλίζει την ορθή λειτουργία του όταν αυτός χρειαστεί. Η αμέλειά της , η παράτασή της πέραν του έτους ή ακόμα και η επιλογή της οικονομικότερης υπηρεσίας με αποτέλεσμα μία κακή συντήρηση,  μπορεί να καταστήσει έναν πυροσβεστήρα μη λειτουργικό, επικίνδυνο κατά την χρήση ή ακατάλληλο ακόμα και για παραμονή μέσα σε έναν χώρο.


Το μανόμετρο του πυροσβεστήρα μου είναι ακόμα στο πράσινο. Μήπως δεν χρειάζεται service;

Το μανόμετρο του πυροσβεστήρα είναι όργανο για την ένδειξη του προωθητικού αερίου που περιέχει ο πυροσβεστήρας και δεν εξασφαλίζει την λειτουργικότητα του πυροσβεστήρα ή την κατάσταση του κατασβεστικού υλικού. Δεν είναι λίγες οι φορές που παρατηρούνται μανόμετρα με "κολλημένες" τις βελόνες τους στο πράσινο δείχνοντας να βρίσκονται υπό πίεση. (βλ.εικόνα)Όταν λέμε συντήρηση... αναγόμωση δεν εννοούμε;

ΟΧΙ! Όπως αναφέρουμε και πιο πάνω μιλάμε για εντελώς διαφορετικές εργασίες. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι πυροσβεστήρες συντηρούνται ετησίως χωρίς όμως να αντικαθίστανται το κατασβεστικό τους υλικό.

Αναγόμωση (αντικατάσταση κατασβεστικού υλικού) γίνεται ανά 5ετία ή σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή του κάθε κατασβεστικού υλικού. 

Στον παρακάτω πίνακα βλέπετε τα διαστήματα ελέγχου για όλους τους τύπους πυροσβεστήρων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.Πως θα θυμάμαι ότι ο πυροσβεστήρας μου χρειάζεται service;

Το θυμόμαστε εμείς για εσάς. Η OLYMPIA 3P διαθέτει τελευταίας γενιάς σύστημα παρακολούθησης για την έγκαιρη ενημέρωσή σας για το ετήσιο service των πυροσβεστήρων σας έτσι ώστε να είστε πάντα ασφαλείς και έννομοι. 

Κατόπιν συνεννόησης έμπειρο προσωπικό θα περάσει από τον χώρο σας και θα παραλάβει τους πυροσβεστήρες σας για service, αφήνοντάς σας ποσότητα αναπληρωματικών πυροσβεστήρων για την ασφάλεια του χώρου σας μέχρι να επιστραφούν οι δικοί σας πυροσβεστήρες.


Εγγύηση εργασιών

Είμαστε αδειοδοτημένο από το κράτος εργαστήριο με όλες τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις και τον μηχανολογικό εξοπλισμό έτσι ώστε να παρέχουμε εγγυημένο αποτέλεσμα μετά από κάθε service. 

Με την ολοκλήρωση κάθε ελέγχου εκδίδουμε στα στοιχεία του πελάτη υπεύθυνη δήλωση καλής λειτουργίας των πυροσβεστήρων με τελικό αποδέκτη την Πυροσβεστική Υπηρεσία ή κάθε αρμόδια ελεγκτική αρχή.Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτήν την κατηγορία.