Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως 12Kg ABC40% 90kV

Κατάλληλος για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις υπό τάση μέχρι 90kVΣτοιχεία προϊόντος Πυροσβεστήρας 12 κιλώ..

74,40€