Μενού
Το Καλάθι σας

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΕΙΔΙΑΣ
Αυτόματο σύστημα πυροπροστασίας για τον χώρο του κινητήρα του αυτοκινήτου. Αυτόματη ενεργοποίηση στους 120ο C και ψεκασμός ακριβώς στο σημείο της φωτιάς.

 


Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά


 • Μηδενική Συντήρηση καθ’ όλη την Διάρκεια Ζωής Προϊόντος
 • Διάρκεια ζωής από 5 έως 10 έτη ανάλογα με τις συνθήκες του χώρου
 • 100% Αυτόνομο Σύστημα ανεξάρτητο από Ηλεκτρικό Ρεύμα
 • Απλή Εγκατάσταση – δεν απαιτείται Εκπαίδευση
 • Χρήση Μανόμετρου έλεγχου Πίεσης του Κατασβεστικού Υλικού 
 • Δεν βλάπτει τον υπό-προστασία Εξοπλισμό ούτε τον Άνθρωπο κατά την Εκτόνωση
 • Αυτόματη Ενεργοποίηση προερχόμενη από Διόγκωση του Υλικού
 • Μπορεί να τοποθετηθεί σε χώρους με εύρος Θερμοκρασίας από -40°C έως + 80°C
 • Περιβαλλοντολογικά φιλικά Υλικά Κατάσβεσης (HFC-227ea και HFC-236fa)
 • Δεν υπάρχει παρουσία Κυλίνδρου – το σύνολο του Προϊόντος τοποθετείται μέσα στον υπό-προστασία χώρο
 • Δυνατότητα σύνδεσης με Πιεσοστατικό Διακόπτη και Συναγερμό ενεργοποίησης (δεν περιλαμβάνεται στην ανωτέρω τιμή)


Επιλέξτε προϊόν βάσει όγκου της μηχανής


Μέγιστος όγκος προστασίας (m3) για κινητήρες οχημάτων 0,27-0,44


Μέγιστος όγκος προστασίας (m3) για κινητήρες οχημάτων 0,54-0,88


Μέγιστος όγκος προστασίας (m3) για κινητήρες οχημάτων 0,81-1,31


Μέγιστος όγκος προστασίας (m3) για κινητήρες οχημάτων 1.08-1.75


Μέγιστος όγκος προστασίας (m3) για κινητήρες οχημάτων 1.34-2.19


Μέγιστος όγκος προστασίας (m3) για κινητήρες οχημάτων 1.61-2.63


Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτήν την κατηγορία.