Μενού
Το Καλάθι σας

Δικαιολογητικά για την Πυροσβεστική Υπηρεσία

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κατά την ανανέωση ή έκδοση νέου πιστοποιητικού πυρασφάλειας ή σε έκτακτο έλεγχο που πραγματοποιεί σε εταιρείες και καταστήματα , θα σας ζητήσει υπεύθυνη δήλωση καλής λειτουργίας των πυροσβεστήρων που έχετε συντηρήσει ή προμηθευτεί.
Στην υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της αναγνωρισμένης εταιρείας που συντήρησε ή προμήθευσε τους πυροσβεστήρες , η ποσότητα και οι τύποι των πυροσβεστήρων καθώς και τα στοιχεία του αγοραστή έτσι ώστε να υπάρχει ιχνηλασιμότητα με το τιμολόγιο αγοράς ή παροχής υπηρεσιών.


Σε κάθε συναλλαγή σας με την OLYMPIA 3P που αφορά service ή αγορά πυροσβεστήρων,  η υπεύθυνη δήλωση εκδίδεται αυτομάτως και επισυνάπτεται με το τιμολόγιό σας. Το ίδιο έγγραφο «λειτουργεί» και σαν εγγύηση. θα ήταν πρακτικό να φυλάτε την υπεύθυνη δήλωση σε τέτοιο σημείο που να την έχετε πάντα διαθέσιμη σε κάποιον έκτακτο έλεγχο, έτσι ώστε να μην σας επιβληθεί κάποιο πρόστιμο αν δεν την εμφανίσετε εγκαίρως.


Ωστόσο αν για κάποιον λόγο δεν την βρίσκετε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα! Σε λιγότερο από 10 λεπτά μπορεί να επανεκδοθεί και να αποσταλεί στο e-mail σας άμεσα (αν δεν χρειάζεστε το γνήσιο έγγραφο), ή να παραλάβετε από το κατάστημα ή μέσω courier το γνήσιο.


Επίσης οι επιχειρήσεις που διαθέτουν Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας, οφείλουν να το έχουν πάντα ενημερωμένο. Στην παρακάτω εικόνα, βλέπετε το αρμόδιο προσωπικό που υπογράφει σε κάθε πεδίο.