Αναγνωρισμένη εταιρεία από την Bureau Veritas

OLYMPIA 3P είναι αναγνωρισμένη εταιρεία από την BUREAU VERITAS για τον επανέλεγχο πυροσβεστήρων παντός τύπου και πιστοποιημένο κέντρο επανελέγχου φιαλών χαμηλής και υψηλής πίεσης από χάλυβα και αλουμίνιο για πυροσβεστήρες, φιάλες αναπνευστικών συσκευών και φιάλες αναπνεύσιμου αέρα υποβρυχίων συσκευών (φιάλες κατάδυσης)

Αρ. Πιστοποίησης Αναγνωρισμένης Εταιρείας: PYR-LPR-410.06.003-COMP 001-06-GRC

Αρ. Πιστοποίησης Κέντρου Επανελέγχου : PV-LPR-410.09.056-PAPA001-09-GRC

Αρ. Πιστοποίησης Αρμοδίου Ατόμου : LPR-410.08.173

Αρ. Αδείας Περιφέρειας Αττικής : Φ14.17732 30273 28-06-2013

Αρ. Μητρώου Μέλους Σωματείου «Η ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» Νο0083