Μενού
Το Καλάθι σας

Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως 12Kg (D) CE/EN3

Κατάλληλος για κατάσβεση σε φωτιές μετάλλων.

Στοιχεία προϊόντος

Πυροσβεστήρας 12 κιλών ξηράς σκόνης τύπου τύπου D Pulvex D7000 , σε δοχείο χαλύβδινο, με κλείστρο πιστοποιημένο , λάστιχο εκτόξευσης σκόνης, μεταλλικό μανόμετρο και βάση. Πιστοποιημένος κατά CE και ΕΝ3.

Κατάλληλος για πυρκαγιές σε:

  • Πυρκαγιές μετάλλων Νατρίου και Καλίου
  • 3,5Kg σκόνης ανά 1Kg καιόμενου μετάλλου
  • Ακατάλληλος για πυρκαγιές σε λίθιο

MBK11-120DPA-P1A

Παράδοση Προϊόντων