Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα 2Kg (55B) CE/EN3

Πυροσβεστήρας CO2 2Kg ίδιας κατασβεστικής ικανότητας με τον 5κιλο πυροσβεστήρα στο 1/3 του βάρους το..

74,40€

Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως 3Kg ABC40% (21A-113B-C) CE/EN3

Πυροσβεστήρας ίδιας κατασβεστικής ικανότητας με τον 6κιλο πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως ελαφρύτερος κατά..

33,48€

Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως 3Kg ABC85% (27A-144B-C) CE/EN3

Πυροσβεστήρας ίδιας κατασβεστικής ικανότητας με τον 6κιλο πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως ελαφρύτερος κατά..

37,20€

Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως 6Kg ABC90% (55A-223B-C) CE/EN3

Πυροσβεστήρας ίδιας κατασβεστικής ικανότητας με τον 12κιλο πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως ελαφρύτερος κατ..

57,04€