Μενού
Το Καλάθι σας

Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως 2Kg ABC40% (13A-89B ) CE/EN3

Κατηγορία οχήματος που καλύπτει αυτός ο πυροσβεστήρας

Κατηγορία Μ2 (Οχήµατα µε κινητήρα µε τουλάχιστον 4 τροχούς, για τη μεταφορά προσώπων, που περιλαµβάνουν περισσότερες από οκτώ θέσεις καθηµένων, πέραν του καθίσµατος του οδηγού και έχουν μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (μικτό) που δεν υπερβαίνει τους 5 tn)

Ασθενοφόρα (Μηχανοκίνητα οχήµατα της κατηγορίας Μ για τη μεταφορά ασθενών ή τραυµατιών που διαθέτουν προς το σκοπό αυτό ειδικό εξοπλισμό)

Η επιλογή του πυροσβεστήρα γίνεται βάσεις της Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ 50292/3549 ΦΕΚ 272 Β΄ 2009)


  Και πιστοποίηση SOLAS για χρήση στην θάλασσα

Στοιχεία προϊόντος

Πυροσβεστήρας 2 κιλών ξηράς σκόνης ABC 40% ,δοχείο χαλύβδινο, με κλείστρο πιστοποιημένο , μεταλλικό μανόμετρο και βάση. Πιστοποιημένος κατά CE και ΕΝ3

Κατάλληλος για πυρκαγιές σε:

  • Στερεά καύσιμα (Α) χαρτί, ξύλο, ύφασμα, πλαστικό κλπ
  • Υγρά καύσιμα (Β) βενζίνη, πετρέλαιο
  • Αέρια καύσιμα (C)
  • και εγκαταστάσεις υπό τάση μέχρι 1000V.


Παράδοση Προϊόντων