Πυροσβεστική φωλιά με μάνικα 1 1/2'' - 20m - 8bar

Ερμάριο από λαμαρίνα DKP πάχους 0.7mm - Ελληνικής κατασκευήςΗλεκτροστατική βαφή RAL3000Διαστάσεις: Ύ..

101,68€

Πυροσβεστική φωλιά με μάνικα 1 3/4'' - 20m - 8bar

Ερμάριο από λαμαρίνα DKP πάχους 0.7mm - Ελληνικής κατασκευήςΗλεκτροστατική βαφή RAL3000Διαστάσεις: Ύ..

102,92€

Πυροσβεστική φωλιά με μάνικα 2'' - 20m - 8bar

Ερμάριο από λαμαρίνα DKP πάχους 0.7mm - Ελληνικής κατασκευήςΗλεκτροστατική βαφή RAL3000Διαστάσεις: Ύ..

106,64€

Πυροσβεστική φωλιά με μάνικα 1 1/2'' - 30m - 15bar

Ερμάριο από λαμαρίνα DKP πάχους 0.7mm - Ελληνικής κατασκευήςΗλεκτροστατική βαφή RAL3000Διαστάσεις: Ύ..

138,88€

Πυροσβεστική φωλιά με μάνικα 1 3/4'' - 20m - 15bar

Ερμάριο από λαμαρίνα DKP πάχους 0.7mm - Ελληνικής κατασκευήςΗλεκτροστατική βαφή RAL3000Διαστάσεις: Ύ..

121,52€

Πυροσβεστική φωλιά με μάνικα 2'' - 20m - 15bar

Ερμάριο από λαμαρίνα DKP πάχους 0.7mm - Ελληνικής κατασκευήςΗλεκτροστατική βαφή RAL3000Διαστάσεις: Ύ..

132,68€