Πίνακας πυρανίχνευσης & κατάσβεσης Fighter XT Paradox

Προηγμένο συμβατικό κέντρο πυρανίχνευσης & Κατάσβεσης τεχνολογίας Bus 8 ζωνών και 8 Relays1 περι..

451,36€

Πίνακας πυρανίχνευσης Fighter MPR 8 ζωνών Paradox

Προηγμένο συμβατικό κέντρο πυρανίχνευσης & Κατάσβεσης τεχνολογίας Bus 8 ζωνών και 8 RelaysΣυμβατ..

441,44€

Πίνακας πυρανίχνευσης 4 ζωνών Matrix Paradox

Συμβατικός πίνακας πυρανίχνευσης 4 ζωνών4 Ζώνες σύνδεσης ανιχνευτών ή κομβίων αναγγελίας φωτιάς..

213,28€

Πίνακας πυρανίχνευσης 4 ζωνών με ρελέ Matrix Paradox

Πίνακας πυρανίχνευσης 4 ζωνών με έξοδο ρελέ ανά ζώνη4 Ζώνες σύνδεσης ανιχνευτών ή κομβίων αναγγ..

248,00€

Πίνακας πυρανίχνευσης 8 ζωνών Matrix Paradox

Συμβατικός πίνακας πυρανίχνευσης 8 ζωνών8 Ζώνες σύνδεσης ανιχνευτών ή κομβίων αναγγελίας φωτιάς..

220,72€

Πίνακας πυρανίχνευσης 8 ζωνών με ρελέ Matrix Paradox

Πίνακας πυρανίχνευσης 8 ζωνών με έξοδο ρελέ ανά ζώνη8 Ζώνες σύνδεσης ανιχνευτών ή κομβίων αναγγ..

272,80€

Πίνακας πυρανίχνευσης 12 ζωνών Μatrix Paradox

Πίνακας πυρανίχνευσης 12 ζωνών12 Ζώνες σύνδεσης ανιχνευτών ή κομβίων αναγγελίας φωτιάς επιτηρού..

287,68€

Πίνακας πυρανίχνευσης 12 ζωνών με ρελέ Μatrix Paradox

Πίνακας πυρανίχνευσης 12 ζωνών με έξοδο ρελέ ανά ζώνη12 Ζώνες σύνδεσης ανιχνευτών ή κομβίων ανα..

322,40€