Πίνακας πυρανίχνευσης 2 ζωνών BS-1632

O BS-1632 είναι συμβατικός πίνακας πυρανίχνευσης 2 ζωνών. Διαθέτει 2 εξόδους  για  σειρήνε..

236,84€

Πίνακας πυρανίχνευσης 4 ζωνών BS-1634

O BS-1634 είναι συμβατικός πίνακας πυρανίχνευσης 2 ζωνών. Διαθέτει 2 εξόδους  για  σειρήνε..

261,02€

Πίνακας πυρανίχνευσης 6 ζωνών BS-1636

O BS-1636 είναι συμβατικός πίνακας πυρανίχνευσης 2 ζωνών. Διαθέτει 2 εξόδους  για  σειρήνε..

348,44€