Πυροσβεστήρας 2lt για μπαταρίες λιθίου

Πυροσβεστήρας 2Lt νερού με πρόσθετο, σε Μονόραφο Δοχείο με Εσωτερική πλαστική Επικάλυψη, Εξωτερικό Σ..

136,40€

Πυροσβεστήρας 6lt για μπαταρίες λιθίου

Πυροσβεστήρας 6Lt νερού με πρόσθετο, σε Μονόραφο Δοχείο με Εσωτερική πλαστική Επικάλυψη, Εξωτερικό Σ..

317,44€

Πυροσβεστήρας 9lt για μπαταρίες λιθίου

Πυροσβεστήρας 9Lt νερού με πρόσθετο, σε Μονόραφο Δοχείο με Εσωτερική πλαστική Επικάλυψη, Εξωτερικό Σ..

461,28€