Σετ πυροσβεστήρες ΔΙΩΡΟΦΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

  • Σετ πυροσβεστήρες ΔΙΩΡΟΦΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
Περιγραφή Προϊόντος

ΔΙΩΡΟΦΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

Οχήματα για τη μεταφορά προσώπων, στα οποία οι χώροι των επιβατών είναι διαρρυθμισμένοι, σε ένα τουλάχιστον τμήμα  τους, σε δύο παράλληλα επίπεδα και στον άνω όροφο των οποίων δεν προβλέπονται θέσεις ορθίων.

Σετ 2 πυροσβεστήρων 6 κιλών ξηράς σκόνης ABC 40% και ενός πυροσβεστήρα 2 κιλών ξηράς σκόνης ABC 40%, σε δοχείο χαλύβδινο, με κλείστρο πιστοποιημένο , λάστιχο εκτόξευσης σκόνης, μεταλλικό μανόμετρο και βάση. Πιστοποιημένοι κατά CE και ΕΝ3 και μεταλλική βάση στήριξης απλού τύπου για όχημα.

Κατάλληλοι για πυρκαγιές σε:

  • Στερεά καύσιμα (Α) χαρτί, ξύλο, ύφασμα, πλαστικό κλπ
  • Υγρά καύσιμα (Β) βενζίνη, πετρέλαιο
  • Αέρια καύσιμα (C)
  • και εγκαταστάσεις υπό τάση μέχρι 1000V.


Κωδικός : 000000
  • Άμεσα Διαθέσιμο

75,64€