Σωλήνα πυρόσβεσης 1'' 20 μέτρων

1΄΄ / 20 μέτρων / 8bar Στοιχεία προϊόντος Σωλήνα πυρόσβεσης τύπου τρεβίρα, με λινά και εσωτερική..

33.48€

Σωλήνα πυρόσβεσης 1 1/2'' 20 μέτρων

1 1/2΄΄/ 20 μέτρων / 8bar Στοιχεία προϊόντος Σωλήνα πυρόσβεσης τύπου τρεβίρα, με λινά και εσωτερ..

39.68€

Σωλήνα πυρόσβεσης 1'' 20 μέτρων

1΄΄ / 20 μέτρων / 8bar Στοιχεία προϊόντος Σωλήνα πυρόσβεσης τύπου τρεβίρα, με λινά και εσωτερική..

44.64€

Σωλήνα πυρόσβεσης 1 3/4'' 20 μέτρων

1 3/4΄΄ / 20 μέτρων / 8ba Στοιχεία προϊόντος Σωλήνα πυρόσβεσης τύπου τρεβίρα, με λινά και εσωτερ..

37.20€

Σωλήνα πυρόσβεσης 2'' 20 μέτρων με ρακόρ

2΄΄ / 20 μέτρων / 8bar Στοιχεία προϊόντος Σωλήνα πυρόσβεσης τύπου τρεβίρα, με λινά και εσωτερική..

37.20€

Σωλήνα πυρόσβεσης 2 1/2'' 20 μέτρων

2 1/2΄΄ /20 μέτρων /8bar Στοιχεία προϊόντος Σωλήνα πυρόσβεσης τύπου τρεβίρα, με λινά και εσωτερι..

43.40€