Αυτόματο σύστημα Φειδίας (πυρόσβεση κινητήρα) 1m

Προστασία του κινητήρα της μηχανής με αυτόματη ενεργοποίηση στους 120ο C Χαρακτηριστικά μοντέλ..

124,00€

Αυτόματο σύστημα Φειδίας (πυρόσβεση κινητήρα) 2m

Προστασία του κινητήρα της μηχανής με αυτόματη ενεργοποίηση στους 120ο C Χαρακτηριστικά μοντέλ..

173,60€

Αυτόματο σύστημα Φειδίας (πυρόσβεση κινητήρα) 3m

Προστασία του κινητήρα της μηχανής με αυτόματη ενεργοποίηση στους 120ο C Χαρακτηριστικά μοντέλ..

221,96€

Αυτόματο σύστημα Φειδίας (πυρόσβεση κινητήρα) 4m

Προστασία του κινητήρα της μηχανής με αυτόματη ενεργοποίηση στους 120ο C Χαρακτηριστικά μοντέλ..

272,80€

Αυτόματο σύστημα Φειδίας (πυρόσβεση κινητήρα) 5m

Προστασία του κινητήρα της μηχανής με αυτόματη ενεργοποίηση στους 120ο C Χαρακτηριστικά μοντέλ..

301,32€

Αυτόματο σύστημα Φειδίας (πυρόσβεση κινητήρα) 6m

Προστασία του κινητήρα της μηχανής με αυτόματη ενεργοποίηση στους 120ο C Χαρακτηριστικά μοντέλ..

347,20€