Αυτόματο σύστημα Φειδίας (πυρόσβεση κινητήρα) 1m

Προστασία του κινητήρα της μηχανής με αυτόματη ενεργοποίηση στους 120ο C Χαρακτηριστικά μοντέλ..

86,80€

Αυτόματο σύστημα Φειδίας (πυρόσβεση κινητήρα) 2m

Προστασία του κινητήρα της μηχανής με αυτόματη ενεργοποίηση στους 120ο C Χαρακτηριστικά μοντέλ..

119,04€

Αυτόματο σύστημα Φειδίας (πυρόσβεση κινητήρα) 3m

Προστασία του κινητήρα της μηχανής με αυτόματη ενεργοποίηση στους 120ο C Χαρακτηριστικά μοντέλ..

151,28€

Αυτόματο σύστημα Φειδίας (πυρόσβεση κινητήρα) 4m

Προστασία του κινητήρα της μηχανής με αυτόματη ενεργοποίηση στους 120ο C Χαρακτηριστικά μοντέλ..

186,00€

Αυτόματο σύστημα Φειδίας (πυρόσβεση κινητήρα) 5m

Προστασία του κινητήρα της μηχανής με αυτόματη ενεργοποίηση στους 120ο C Χαρακτηριστικά μοντέλ..

204,60€

Αυτόματο σύστημα Φειδίας (πυρόσβεση κινητήρα) 6m

Προστασία του κινητήρα της μηχανής με αυτόματη ενεργοποίηση στους 120ο C Χαρακτηριστικά μοντέλ..

235,60€