Δικαιολογητικά για την Πυροσβεστική Υπηρεσία

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κατά την ανανέωση ή έκδοση νέου πιστοποιητικού πυρασφάλειας ή σε έκτακτο έλεγχο που πραγματοποιεί σε εταιρείες και καταστήματα , θα σας ζητήσει υπεύθυνη δήλωση καλής λειτουργίας των πυροσβεστήρων που έχετε αναγομώσει ή προμηθευτεί.

Στην υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της αναγνωρισμένης εταιρείας που αναγόμωσε ή προμήθευσε τους πυροσβεστήρες , η ποσότητα και οι τύποι των πυροσβεστήρων καθώς και τα στοιχεία του αγοραστή έτσι ώστε να υπάρχει ιχνηλασιμότητα με το τιμολόγιο αγοράς ή παροχής υπηρεσιών.

Σε κάθε συναλλαγή σας με την εταιρείας μας η υπεύθυνη δήλωση εκδίδεται αυτομάτως και επισυνάπτεται με το τιμολόγιό σας. Το ίδιο έγγραφο «λειτουργεί» και σαν εγγύηση.

Χάσατε την υπεύθυνη δήλωση;

Κανένα πρόβλημα! Σε λιγότερο από 10 λεπτά μπορεί να επανεκδοθεί και να αποσταλεί στο mail σας άμεσα (αν δεν χρειάζεστε το γνήσιο έγγραφο), ή να παραλάβετε από το κατάστημα ή μέσω courier το γνήσιο.