Σωλήνα πυρόσβεσης 1'' 20 μέτρων με ρακόρ

1΄΄ / 20 μέτρων / 8bar Στοιχεία προϊόντος Σωλήνα πυρόσβεσης τύπου τρεβίρα, με λινά και εσωτερική..

29,26€

Σωλήνα πυρόσβεσης 1 1/2'' 20 μέτρων με ρακόρ

1 1/2΄΄/ 20 μέτρων / 8bar Στοιχεία προϊόντος Σωλήνα πυρόσβεσης τύπου τρεβίρα, με λινά και εσωτερ..

33,48€

Σωλήνα πυρόσβεσης 1 3/4'' 20 μέτρων με ρακόρ

1 3/4΄΄ / 20 μέτρων / 8bar Στοιχεία προϊόντος Σωλήνα πυρόσβεσης τύπου τρεβίρα, με λινά και εσωτε..

37,20€

Σωλήνα πυρόσβεσης 2'' 20 μέτρων με ρακόρ

2΄΄ / 20 μέτρων / 8bar Στοιχεία προϊόντος Σωλήνα πυρόσβεσης τύπου τρεβίρα, με λινά και εσωτερική..

40,80€

Σωλήνα πυρόσβεσης 2 1/2'' 20 μέτρων με ρακόρ

2 1/2΄΄ /20 μέτρων /8bar Στοιχεία προϊόντος Σωλήνα πυρόσβεσης τύπου τρεβίρα, με λινά και εσωτερι..

46,25€

Σωλήνα πυρόσβεσης 3'' 20 μέτρων με ρακόρ

3΄΄ / 20 μέτρων / 8barΣτοιχεία προϊόντος Σωλήνα πυρόσβεσης τύπου τρεβίρα, με λινά και εσωτερική ε..

40,92€