Το σύστημα πυρόσβεσης i-SAFE έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε όλο το πεδίο που θέλουμε να προστατέψουμε, να μεταμορφώνεται σε έναν τεράστιο ανιχνευτή θερμοκρασίας και φλόγας.

Αποτελείται από 2 κύρια μέρη: Την φιάλη με το κατασβεστικό υλικό και τον θερμοανιχνευτικό σωλήνα

Βασικός μηχανισμός του συστήματος i-SAFE είναι ο θερμικός σωλήνας ανίχνευσης FiWaGuard διατομής 6mm που διατρέχει όλο τον προστατευόμενο εξοπλισμό μας έχοντας διπλό ρόλο. Όλη η επιφάνεια του FiWaGuard αποτελεί ανιχνευτή θερμότητας και φλόγας , οπότε σε όποιο σημείο της εγκατάστασης κι’αν έχουμε απότομη αύξηση της θερμοκρασίας ή φλόγα έχουμε και ανίχνευση.

Ο γεμάτος πίεση (αζώτου) θερμικός σωλήνας είναι πλήρως εύκαμπτος και μπορεί να «τρέξει» σε όλη την εγκατάσταση, ακολουθώντας τις περιοχές υψηλού κινδύνου. Η παρουσία φλόγας ή απότομης αύξησης της θερμοκρασίας προκαλεί τη ρήξη (θραύση) του σωλήνα στο πιο ζεστό σημείο, με αποτέλεσμα η πτώση της πίεσης να προκαλέσει την ενεργοποίηση της βαλβίδας της φιάλης και τη λειτουργία του συστήματος πυρόσβεσης.

Το σύστημα είναι πλήρως αυτόνομο και δεν απαιτείται καμία εξωτερική ενέργεια ή ηλεκτρική παροχή για την ανίχνευση και την ενεργοποίηση του συστήματος


Τα συστήματα i-Safe διακρίνονται από 2 διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας.

 • Direct (Άμεσης) όπου ο θερμικός σωλήνας FiWaGuard λειτουργεί και ως μέσω ψεκασμού του κατασβεστικού υλικού
 • Indirect (Έμμεσης) όπου ο θερμικός σωλήνας FiWaGuard λειτουργεί μόνο ως μέσω ανίχνευσης της φωτιάς και απαιτείται ξεχωριστή σωλήνωση για τον ψεκασμό του κατασβεστικού υλικού


Χώροι προστασίας

 • Εργαστηριακές εγκαταστάσεις
 • Πλοία και κότερα
 • Κατασκευαστικά και χωματουργικά μηχανήματα
 • Εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών
 • Δωμάτια Υπολογιστών (Server Rooms) & Racks
 • Κέντρα Επεξεργασίας Βάσεων δεδομένων
 • Ηλεκτρικοί πίνακες
 • Συστήματα φινιρίσματος και βαφής
 • Υπόγειες μηχανές μεταλλείων
 • Λεωφορεία & Πούλμαν
 • Εργοστάσια παραγωγής αιολικής ενέργειας