Αυτόματο σύστημα Φειδίας (πυρόσβεση κινητήρα) 1m

Προστασία του κινητήρα της μηχανής με αυτόματη ενεργοποίηση στους 120ο C Χαρακτηριστικά μοντέλ..

157,48€

Αυτόματο σύστημα Φειδίας (πυρόσβεση κινητήρα) 2m

Προστασία του κινητήρα της μηχανής με αυτόματη ενεργοποίηση στους 120ο C Χαρακτηριστικά μοντέλ..

192,20€

Αυτόματο σύστημα Φειδίας (πυρόσβεση κινητήρα) 3m

Προστασία του κινητήρα της μηχανής με αυτόματη ενεργοποίηση στους 120ο C Χαρακτηριστικά μοντέλ..

228,16€

Αυτόματο σύστημα Φειδίας (πυρόσβεση κινητήρα) 4m

Προστασία του κινητήρα της μηχανής με αυτόματη ενεργοποίηση στους 120ο C Χαρακτηριστικά μοντέλ..

265,36€

Αυτόματο σύστημα Φειδίας (πυρόσβεση κινητήρα) 5m

Προστασία του κινητήρα της μηχανής με αυτόματη ενεργοποίηση στους 120ο C Χαρακτηριστικά μοντέλ..

287,68€

Αυτόματο σύστημα Φειδίας (πυρόσβεση κινητήρα) 6m

Προστασία του κινητήρα της μηχανής με αυτόματη ενεργοποίηση στους 120ο C Χαρακτηριστικά μοντέλ..

322,40€